Close Main Menu

About Elin

Elin har akademisk bakgrund inom Medieteknik med fokus på bland annat användbarhet och interaktionsdesign. Hon kom in i konverterings-svängen som utvecklare inom A/B-testning och insåg snabbt att CRO är grejen.