Close Main Menu

About Niclas

Niclas är civilekonom med inriktning marknadsföring och har sedan 2001 har han jobbat med digital kommunikation. Niclas blir frustrerad när fokus ligger på att optimera acquisition istället för att gräva där man står och maximera från befintlig trafik.