Close Main Menu

Seif Fendukly About Seif

Seif är ett optimeringsfreak med akademisk bakgrund inom Data- och Systemvetenskap och Interaktionsdesign samt har ett stort intresse för entreprenörskap och konvertering.

< >